News-
خدمات شرکت ریواس سیستم
مشاوره و اجرای سامانه‌های نرم‌افزاری

شروع صنعت فن‌آوری اطلاعات در ایران را باید با ورود اولین کامپیوتر درسال 1348 به کشور دانست و اولین نشانه های توسعه آن را دهه 70 شمسی، که حدود دویست هزار دستگاه کامپبوتر به صورت انبوه وارد ایران شد و در اختیار سازمان ها و ادارات قرار گرفت.
در سال‌های بعد نیاز اساسی صنعت آی‌تی در ایران ارتباط سخت‌افزاری بین این دستگاه ها بود، که شروع عصر تاسیس شرکت‌های متخخصص اجرای شبکه های کامپیوتری در ایران رقم خورد.
تمام این دستگاه ها و شبکه های نیازمند نرم‌افزار بودند.از سیستم های عامل گرفته تا سامانه هایی برای رفع نیاز امور اداری، مالی و مدیریتی در ادارات و سازمانها.
این شد که دهه 80 سرآغازی بر فعالیت شرکت‌هایی بود که تامین نرم‌افزارهای مورد نیاز را برعهده می‌گرفتند.


 

در این میان شرکت ریواس سیستم پارس درسال 1383 برای رفع نیاز ادارات و سازمانهای دولتی به سامانه های نرم‌افزارای بنیان گذاشته شد و از ابتدا نهایت خود را بر تولید نرم‌افزارهای تحت وب متمرکز کرد.
این شرکت دپارتمان مهندسی نرم‌افزار را جهت اجرای پروژه ‌های استانی و ملی در زمینه های مختلف ایجاد نمود و امروزه پس از گذشت حدود دو دهه، همچنان در این مسیر به فعالیت می‌پردازد.

  • ساعت : 13:08:58
  • تاريخ : 1400/11/30