News-
دپارتمان تحقیق و توسعه
دپارتمان‌ها
دپارتمان تحقیق و توسعه

يکی از ارکان پيشرفت هر نهاد خدمت محور، ارج نهادن به مقام مشتری و لزوم انطباق با نياز‌ها و آماده‌سازی بستری برای ترقی ايشان است. با توجه به سير صعودی و مثبت تغيير و تحولات در دنيای فناوری اطلاعات، واحد "تحقيق و توسعه" (Research & Development) همگام و بصورت موازی با ساير واحد‌های عملياتی فعاليت‌هايی در زمينه بازاريابی، بومی‌سازی و انتشار فناوری‌هايی که به هر نحو خلاء نبود آنها در سبد انتخاب مشتری احساس می‌شود، انجام می‌دهد. اين واحد که بطور مستقل و تنها در زير نظر مديريت شرکت به فعاليت می‌پردازد، در بازه‌های زمانی خاص اقدام به تعريف "خط‌مشی پيشرفت درون‌سازمانی" (Inner OrganizationRoadmap) و همگام‌سازی آن با فعاليت‌های در دست انجام می‌نمايد.
 

انجام تحقيق‌های دوره‌ای، دريافت بازخورد اجرای هريک از پروژه‌های انجام شده، نيازسنجی مشتری و بازار، امکان‌سنجی فناوری‌هايی که بطور کامل يا صحيح مورد بهره‌برداری واقع نمی‌شوند به همراه ارائه گزارشات مستند و راهکار‌های چند بعدی از اهم فعاليت‌هاي اين واحد می‌باشد. از ديگر وظايف کاری اين گروه نظارت بر بازدهی هر يک از تيم‌های اجرايی و يا محصولات سمت مشتری شرکت است تا با يافتن نقاط احتمالی ضعف نسبت به رفع مورد و افزايش بهره وری اقدام گردد.
 از سوی ديگر ارتباط مستقيم اين واحد با مراکز توليد علم همچون پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های معتبر کشور باعث انتقال دانش در زمينه های مشترک گرديده که خود نويد بخش آينده‌ای روشن برای فعاليت‌های شرکت است.

  • ساعت : 12:54:34
  • تاريخ : 1400/11/30