پلان های میزبانی ویندوز

نام سرویس مقدار فضا مقدار پهنای باند ماهیانه SQL-FTP موقعیت سرور هزینه سالیانه سفارش
Win 1 40 مگابایت 8 گیگابایت 60,000 تومان
Win 2 100 مکابایت 20 گیگابایت 95,000 تومان
Win 3 200 مگابایت 30 گیگابایت 165,000 تومان
Win 4 500 مگابایت 45 گیگابایت 195,000 تومان
Win 5 1 گیگابایت 60 گیگابایت 320,000 تومان
Win 6 2 گیگابایت 80 گیگابایت 550,000 تومان