پلان های میزبانی لینوکس

نام سرویس مقدار فضا مقدار پهنای باند ماهیانه PHP-SQL-FTP موقعیت سرور هزینه سالیانه سفارش
Lin Pro 1 100 مگابایت 4 گیگابایت 29,000 تومان
Lin Pro 2 200 مگابایت 6 گیگابایت 44,000 تومان
Lin Pro 3 500 مگابایت 9 گیگابایت 100,000 تومان
Lin Pro 4 1 گیگابایت 20 گیگابایت 180,000 تومان
Lin Pro 5 2 گیگابایت 40 گیگابایت 300,000 تومان
Lin IR 1 500 مگابایت 8 گیگابایت 160,000 تومان
Lin IR 2 1 گیگابایت 15 گیگابایت 300,000 تومان
Lin IR 3 2 گیگابایت 25 گیگابایت 590,000 تومان
Lin IR 4 5 گیگابایت 50 گیگابایت 790,000 تومان
Lin IR 5 10 گیگابایت 60 گیگابایت 1,100,000 تومان
Lin IR 6 15 گیگابایت 70 گیگابایت 1,500,000 تومان
Lin E 1 2 گیگابایت 80 گیگابایت 900,000 تومان
Lin E 2 5 گیگابایت 150 گیگابایت 1,700,000 تومان
Lin E 3 10 گیگابایت 200 گیگابایت 2,400,000 تومان
Lin E 4 15 گیگابایت 250 گیگابایت 3,200,000 تومان